Silikony světové třídy pro celosvětová řešení

Silikonové primery


See Produkt List

Silikonové primery pro RTV a teplem vytvrzované silikony

Použití primerů (tj. předúpravy povrchu) pro zlepešní adheze je technika, která se používá mnoho let. U silikonových materiálů se primery používají zejména u těsnicích hmot a lepidel a u 2-složkových RTV silikonů.

Silikonové těsnicí hmoty a lepidla a některé 2-složkové RTV silikony v sobě promotory adheze již obsahují (viz. poznámka "samolepící" v technických listech). Použití primeru pak u nich připadá v úvahu pouze u velmi obtížně lepitelných povrchů. Většina 2-složkových RTV silikonů však promotory adheze neobsahuje, a tak je použití primeru zcela na místě, pokud je adheze vyžadována.

Z důvodu velké rozmanitosti používaných materiálů je třeba brát informace o použití primerů jako předběžné. Doporučujeme ověřění otestováním adheze před vlastním použitím ve výrobě.

Silikonové primery jsou obvykle dodávány ve formě rychleschnoucího roztoku v lahvích nebo plechovkách .

Dobrý primer musí mít následující vlastnosti a měl by splňovat následující funkce:

 • musí být lehce aplikovatelný
 • musí rychle schnout do formy jednolitého povrchu (obvykle do 30 minut)
 • musí poskytovat znatelné zlepšení adheze
 • adheze k povrchu by neměla být ovlivněna teplotou do rozsahu teplotní odolnosti silikonu

Způsob aplikace

Základem správného použití je nanesení velmi tenké, jednolité vrsty primeru a jeho úplné zaschnutí před tím, než na primer přiložíme silikon.  

Všechny silikonové primery jsou dodávány jako roztoky v organických rozpouštědlech.

Některá z těchto rozpouštědel se vyznačuje vyšším zdravotním rizikem pro uživatele než jiná.

Detaily o použitých rozpouštědlech a případných rizikových složkách jsou dostupné v příslušných bezpečnostních listech, dostupných na vyžádání.

POZNÁMKA: Vždy používejte primery ve velmi dobře větraných prostorách mimo dosah zdrojů zapálení.

 • Zvolte primer nebo kontaktujte CHT pro výběr vhodného primeru pro příslušnou aplikaci.
 • Odmastěte povrchy, na které má být nanesen primer nebo silikon. Vyhněte se při tom rozpouštědlům s vysokým bodem varu, která na povrchu často zanechávají nežádoucí zbytky.
 • Povrch nechte uschnout nebo jej setřete hadrem, který nezanechává žmolky.
 • Při nanášení štětcem nanášejte velmi tenkou vrstvu a po použití štětec vymyjte ve vhodném ředidle.
 • Nanášejte primer na odmaštěný suchý povrch ve velmi tenké vrstvě.
 • Pokud je to možné, vyhněte se opakovanému nanášení - tenká vrstva primeru je mnohem účinnější.
 • Po nanesení primeru velmi dobře uzavřete nádobu s primerem.
 • Nechte povrch zaschnout asi 20-60 minut (dle teploty na pracovišti, použití zvýšené teploty např. v peci nedoporučujeme). Detaily viz. technický list materiálů.
 • U 1-složkových materiálů naneste silikon na primerem ošetřenou plochu a ihned jej přiložte k druhé lepené ploše. Spoj jemně přitlačte. Obvyklá tloušťka spoje je asi 1mm.
 • U 2-složkových silikonů obvykle při zasychání silikonu provádíme míchání a evakuaci silikonu, a po zaschnutí primeru aplikujeme silikon obvyklým způsobem.

Primery ACC Silicones

Na seznamu jsou uvedeny primery podle typu silikonu dle technických popisů ACC Silicones.  Před výběrem primeru věnujte pozornost technickým listům jednotlivých silikoných materiálů.

Jméno Typ Použití pro Doporučené povrchy

Silcoset Primer

Na bázi pryskyřice 1&2-složkové kondenzační RTV Většina kovů 
Sklo
Plasty
Kompozity
Silikonové elastomery

Primer OP2N

Na bázi pryskyřice 1&2-složkové kondenzační RTV Plasty
Přírodní & syntetická guma
Polyester
Nylonové textilie

Primer No 3

Na bázi silikonu 1&2-složkové adiční silikony Většina kovů
Přírodní & syntetická guma
Polyester
Nylonové textilie
Neporézní povrchy

Primer No 6

Na bázi silikonu 1&2-složkové kondenzační RTV Většina kovů

Tampo Pad Primer

Na bázi silikonu 1&2-složkové adiční silikony Destičky tiskových tamponů
Dřevo
Hliník

POZNÁMKY: (RTV) je zkratka pro silikony vytvrzující při pokojové teplotě. Silcoset Primer obsahuje růžové barvivo pro pigment usnadňující kontrolu nanášení. Primer No. 3 slouží také jako inhibiční bariéra u materiálů, které mají negativní vliv na platinový katalyzátor a na vytvrzování adičních silikonů.

Rádce pro výběr vhodného primeru

ACC Silicones nabízí automatického průvodce, který Vám pomůže při výběru vhodného primeru.

Také se můžete obrátit na stránky technické podpory ACC Silicones.

Průvodce adhezi podkladu

Před výběrem materiálu byste měli pečlivě zvážit příslušný technický list a příručku náš průvodce adhezi podkladu v  náš informace o výrobku společnosti Primer. Můžete také použít přepínač Product Selector v horní části stránky nebo pro další poradenství nebo se konakt na náš technický tým.

Seznam produktů

Kód Popis Žádost o vzorek TDS SDS
Primer No 3 Silikonový primer pro adiční vytvrzení
Primer No6 Silikonový primer
Primer OP2N-1 Silikonový primer na bázi pryskyřice
Primer Silcoset Silikonový primer na bázi pryskyřice