Silikony světové třídy pro celosvětová řešení

Čištění DPS - odmaštování

Správné očištění elektronických součástek a výrobních prostředků je nezbytnou součástí procesu pro dosažení spolehlivého a dlouhodobého výkonu a kvality.

Elektrochemické přípravky CHT napomáhají dosažení požadované čistoty povrchů, potřebné pro efektivní aplikaci ochranných laků, lepidel a zalévacích hmot na elektronických a elektrotechnických zařízeních.

Průmyslové aplikace:

  • Automobilový průmysl
  • Letectví a kosmonautika
  • Telekomunikační technika
  • Železniční technika a drážní zařízení
  • Měřicí a řídící technika v domácích aplikacích
  • Všeobecná elektronika a elektrotechnika

Průmyslový čistič ACC je plně kompatibilní se směrnicí RoHS.


Rozpouštědlové čištění (série ACC 50)

  • Čištění DPS, odmašťování kovů, čištění plastů
  • Odstraňování zbytků tavidel, laků, pájecích past

Všechny čističe ACC plně vyhovují RoHS.

ACC50 rozpouštěcí čistič je rychle se odpařující rozpouštědlo, které neobsahuje CFC's, HCF's, chlorovaná nebo brómovaná rozpouštědla.

ACC50 je speciálně určen k čištění tavidla a zbytků, nevytvrzených lepidel pro povrchovou montáž, rozpouštědlem rozpustné laky DPS a souvisejícího vybavení, jako jsou šablony. ACC50 lze použít také jako velmi účinný odstraňovač etiket.


Snášenlivost

Když čistíme buď rozpouštědlem, nebo čističi na vodní bázi, je důležité, aby byla zajištěna kompatibilita s materiály, které se čistí. Není možné poskytnout konečný list podkladů, u kterých bychom se měli vyhnout s použitím specifických čističů. Zvláště citlivá na mnoho rozpouštědel je řada moderních plastů používaných v elektronickém průmyslu, jako je akryl a polykarbonát. Důrazně proto doporučujeme testování kompatibility před zavedením čističe do výrobního procesu. Testováním přípravku na zkušební ploše vyloučíme jakékoli nepříznivé účinky přípravku na integritu plastů.