Silikony světové třídy pro celosvětová řešení


See Produkt List

Seznam produktů

Kód Popis Žádost o vzorek TDS SDS
MM810 Nízkopevnostní kondenzačně vytvrzující formovací pryž
MM816 Nízkopevnostní kondenzačně vytvrzující formovací pryž
MM820 Nízkopevnostní kondenzačně vytvrzující formovací pryž
MM828 Nízkopevnostní kondenzačně vytvrzující formovací pryž
MM830 Nízkopevnostní kondenzačně vytvrzující formovací pryž
MM850 Nízkopevnostní kondenzačně vytvrzující formovací pryž