Silikony světové třídy pro celosvětová řešení


See Produkt List

Seznam produktů

Kód Popis Žádost o vzorek TDS SDS
MM Cat B5 NT Katalyzátor s běžnou rychlostí vytvrzení, modrý
MM CAT L6W NT Katalyzátor vysokopevnostní, čirý
MM CAT R5 NT Katalyzátor s rychlou dobou vytvrzení, červený
MM903 Vysokopevnostní kondenzačně vytvrzující formovací pryž
MM911 Vysokopevnostní kondenzačně vytvrzující formovací pryž
MM913 Vysokopevnostní kondenzačně vytvrzující formovací pryž
MM918 Vysokopevnostní kondenzačně vytvrzující formovací pryž
MM922 Vysokopevnostní kondenzačně vytvrzující formovací pryž
MM928 Vysokopevnostní kondenzačně vytvrzující formovací pryž
MM940 Vysokopevnostní kondenzačně vytvrzující formovací pryž
MMTA2 Tixotropní přísada pro kondenzačně vytvrzující formovací pryž