Silikony světové třídy pro celosvětová řešení

Silikonové Formovací Hmoty pro Použití v Potravinářství


See Produkt List

Silikonová pryž se používá jako formovací hmota po několik desetiletí díky své přirozené schopnosti napodobovat ty nejjemnější detaily a zůstat flexibilní bez přetržení.

•         Čokoláda
•         Cukrářské výrobky
•         Moučkový cukr

Tyto nové produkty jsou důkladně testovány v nezávislé laboratoři a certifikoványpro splnění FDA CFR 177.2600, EC 1935/2004 & EC 10/2011 Jsou kompatibilní pro použití smastnými a vodními potravinami.

MM700FG Putty

 • Duro: 28 Shore A
 • Poměr: 1:1
 • Barva: Modrý
 • Viskozita: Tmel
 • Pevnost v Přetržení: 12.0 kN/m
 • Prodloužení při přetržení: 500%
 • Doba Zpracovatelnosti: 15 min
 • Vytvarování @ 25ºC: 1.5 hrs
 • Univerzální tmel pro potravinářské účely

MM720FG

 • Duro: 30 Shore A
 • Poměr: 10:1
 • Barva: Béžový
 • Viskozita: 15000 mPas
 • Pevnost v Přetržení: 23.0 kN/m
 • Prodloužení při přetržení: 546%
 • Doba Zpracovatelnosti: 60 min
 • Vytvarování @ 25ºC: 4 hrs
 • Velmi měkké - vhodné pro hluboké podřezání a jemné lití

MM730FG

 • Duro: 40 Shore A
 • Poměr: 10:1
 • Barva: Béžový
 • Viskozita: 15000 mPas
 • Pevnost v Přetržení: 27.0 kN/m
 • Prodloužení při přetržení: 600%
 • Doba Zpracovatelnosti: 60 min
 • Vytvarování @ 25ºC: 4 hrs
 • Potraviny pro všeobecné účely

MM740FG

 • Duro: 40 Shore A
 • Poměr: 10:1
 • Barva: Béžový
 • Viskozita: 15000  mPas
 • Pevnost v Přetržení: 11.5 kN/m
 • Prodloužení při přetržení: 400%
 • Doba Zpracovatelnosti: 60 min
 • Vytvarování @ 25ºC: 4 hrs
 • Tvrdší kaučuk pro větší, méně složité formy

Adičně vytrvzující systém

Tyto silikonové formovací pryž využívají adiční systém vytvrzení s následujícími vlastnosti.

 • Nízké smrštění, nižší než 0.1%
 • Vysoká pevnost v tahu a pevnost při přetržení
 • Odolná pryž
 • Dobrá odolnost proti otěru
 • Rychlost vytvrzení lze urychlit pomocí tepla
 • Platinový katalyzátor může být otráven poisoned (*viz. poznámka níže)                                      

*Platinový katalyzátor je citlivý vůči působení některých chemických látek, které mohou vést k inhibici vytvrzení, což má pak za následek pouze částečně vytvrzený silikon.  Proto během výrobního procesu bychom se měli vyvarovat toho, aby nevytvrzený materiál přišel do styku s dusíkem, sírou, fosforem, arzénem, organocínovými katalyzátory, PVC stabilizátory; katalyzátory epoxidových pryskyřic, a kondenzačně vytvrzujícími silikonovými pryžemi.*

Katalyzátor

Jak již bylo uvedeno, adičně vytvrzující formovací pryže použivají platinový katalyzátor, a části A a B jsou vyráběny společně jako vyvážený kit. Z tohoto důvodu je nutné použít výhradně část A a B ze stejné sady a vždy se zváží a namíchá do správného poměru. Katalyzátor může být obsažen buď v části A nebo B, může se to lišit podle dodavatele. Je však důležité, aby si to zákazník vždy před prvním použitím nového materiálu zkontroloval. Důrazně doporučujem vyčisit zařízení před použitím nového materiálu aby se zabránilo vytvrzení v čerpadle a potrubí.

Seznam produktů

Kód Popis Žádost o vzorek TDS SDS
MM730FG 10:1 adičně vytvrzující formovací pryž pro použití v potravinářství