Silikony světové třídy pro celosvětová řešení

Adičně vytvrzujicí silikonové formovací materiály


See Produkt List

Adičně vytvrzujicí silikonové gumy vytvrzují běžně při pokojové teplotě nebo mohou být vytvrzeny pomocí tepla.

Všeobecné vlastnosti:

 • Vysoká pevnost v tahu a pevnost v přetržení
 • Nízké smrštění po vytvrzení
 • Věrná reprodukce jemných detailů
 • Široký rozsah tvrdostí
 • Výběr z katalyzátorů a tixotropních činidel

MM228

 • tvrdost: 28 Shore A
 • přetržení: 31.00 kN/m
 • prodloužení: 746%
 • viskozita: 13000 mPa's
 • průsvitný

MM230

 • tvrdost: 30 Shore A
 • přetržení: 5.00 kN/m
 • prodloužení: 650%
 • viskozita: 20000 mPa's
 • vhodné pro tamponový tisk

MM242

 • tvrdost: 40 Shore A
 • přetržení: 1.50 kN/m
 • prodloužení: 400%
 • viskozita: 15000 mPa's
 • vhodné pro tamponový tisk

MM240TV

 • tvrdost: 40 Shore A
 • přetržení: 22.00 kN/m
 • prodloužení: 330%
 • viskozita: 45000 mPa's
 • průsvitný

MM720FG

 • tvrdost: 20 Shore A
 • pevnost v přetržení: 23.00 kN/m
 • prodloužení: 546%
 • viskozita: 15000 mPa's
 • schválený pro použití v potravinářství

MM730FG

 • tvrdost: 30 Shore A
 • pevnost v přetržení: 27.00 kN/m
 • prodloužení: 600%
 • viskozita: 15000 mPa's
 • schválený pro použití v potravinářství

MM740FG

 • tvrdost: 40 Shore A
 • pevnost v přetržení: 11.50 kN/m
 • prodloužení: 400%
 • viskozita: 15000 mPa's
 • schválený pro použití v potravinářství

QM260

 • tvrdost: 60 Shore A
 • pevnost v přetržení: 14.80 kN/m
 • prodloužení: 190%
 • viskozita: 70000 mPa's
 • velmi tvrdá pryž

QM270

 • tvrdost: 70 Shore A
 • pevnost v přetržení: 12.20 kN/m
 • prodloužení: 100%
 • viskozita: 50000 mPa's
 • velmi tvrdá pryž

Aplikace:

 • Odlévání modelů
 • Formování plastů
 • Formování velkých objektů
 • Rapid prototyping
 • Výroba mincí
 • Výroba tamponové podložky
 • Výroba matric v keramickém průmyslu
 • Formování čokolády a marcipánu

Poznámka: Je třeba dbát opatrnosti, protože platinový katalyzátor může být kontaminovám sloučeninami síry, což by vedlo k nevytvrzení materiálů.

Seznam produktů

Kód Popis Žádost o vzorek TDS SDS
MM228 10:1 adičně vytvrzující formovací pryž
MM240TV 10:1 adičně vytvrzující formovací pryž
MM730FG 10:1 adičně vytvrzující formovací pryž pro použití v potravinářství
QM260 2 složková adičně vytvrzující formovací pryž
QM270 2 složková adičně vytvrzující formovací pryž