Silikony světové třídy pro celosvětová řešení


See Produkt List

Seznam produktů

Kód Popis Žádost o vzorek TDS SDS
SG500 SILCOTHERM silikonová vazelína
SG502 SILCOTHERM silikonová vazelína, vysoká vodivost