Silikony světové třídy pro celosvětová řešení


See Produkt List

Seznam produktů

Kód Popis Žádost o vzorek TDS SDS
AS1406 SILCOTHERM 1 Silikonový lepidlový těsnicí prostředek s tekoucí tekutinou
AS1421 SILCOTHERM 1 složková tekutá teplem vytvrzená silikonová lepidla a hmoty
QSil553 SILCOTHERM 2 složková adičně vytvrzující silikonová zalévací a pouzdřicí hmota
QSil573 SILCOTHERM 2 složková adičně vytvrzující silikonová zalévací a pouzdřicí hmota
SE2003 SILCOTHERM 2 složková adičně vytvrzující silikonová zalévací a pouzdřicí hmota
SE3000 SILCOTHERM 2 složková adičně vytvrzující silikonová zalévací a pouzdřicí hmota