Silikony světové třídy pro celosvětová řešení

Silikonové Gely


See Produkt List

Silikonovým polymerům a elastomerům jsou vlastní zejména některé základní charakteristiky:

Silikonové gely sdílejí mnohé z těchto základních vlastností. Mohou být vytvořeny ve formě velmi měkkého vytvrzeného elastomeru (gelu), jenž poskytne vynikající ochranu proti vlivům prostředí a zároveň je schopen pohltit potenciálně škodlivé vibrace. Tento měkký, energii pohlcující materiál nachází uplatnění ve dvou základních aplikacích: medicíně a elektronice. Další vlastností mnoha silikonových gelů je jejich optická čirost, která vytváří nové možnosti v technologii LED osvětlení a výrobě solárních panelů.

 • Široký rozsah provozních teplot
 • Vynikající elektrické izolační vlastnosti
 • Pružnost
 • UV odolnost
 • Dobrá chemická odolnost
 • Odolnost proti vlhkosti a vodě
 • Žádná nebo nízká toxicita
 • Snadnost použití

Silikonové gely sdílejí mnohé z těchto základních vlastností. Mohou být vytvořeny ve formě velmi měkkého vytvrzeného elastomeru (gelu), jenž poskytne vynikající ochranu proti vlivům prostředí a zároveň je schopen pohltit potenciálně škodlivé vibrace. Tento měkký, energii pohlcující materiál nachází uplatnění ve dvou základních aplikacích: medicíně a elektronice. Další vlastností mnoha silikonových gelů je jejich optická čirost, která vytváří nové možnosti v technologii LED osvětlení a výrobě solárních panelů.

Chemie silikonových gelů

Silikonová chemie používaná při výrobě gelů je obvykle adiční, používající platinový katalyzátor. Běžně se jedná o dvousložkový systém v poměru 1:1,  i když na trhu je dostupných i několik jednosložkových materiálů. Většina těchto gelů vytvrzuje při pokojové teplotě po dobu 1 až 24 hodin. Pro urychlení vytvrzení je možné použít teplo, které vytvrzení urychlí až na několik minut. Složení materiálu je také možné upravit tak, aby k vytvrzení došlo pouze teplem, kdy pak získáváme materiál s velmi dlouhou dobou zpracovatelnosti.

Pokud není požadována optická čirost, je možné použít plniva pro zajištění větší houževnatosti gelu spolu s vyšší tuhostí. Pokud je třeba, je možné také dosáhnout určitého stupně samozhášivosti nebo tepelné vodivosti gelu. Také je možné za použití speciálního polymeru dosáhnout zvýšení indexu lomu světla, důležité vlastnosti pro mnoho LED aplikací.

Shrnutí některých vlastností silikonových gelů

 • Vytvrzuje do formy velmi stabilního gelu
 • Snižuje tepelné namáhání
 • Snižuje vibrace
 • Nízký obsah ionických částí
 • Nízký obsah těkavých látek
 • Umožňuje opravy
 • Optická čirost
 • Snadnost použití

Aplikace

Elektronika

Automobilová elektronika se stala významým uživatelem silikonových gelů. Elektronika ve vozidlech se neustále zmenšuje a narůstá její složitost. Automobilová elektronika je vystavena širokému rozsahu střídání teplot, a také velké vibrace vyžadují nutnost ochrany zařízení. Silikonové gely nezpůsobí mechanické namáhání během teplotních cyklů a již ze své podstaty jsou velmi dobrou ochranou pohlcující nežádoucí vibrace. Vynikající elektrické izolační vlastnosti, elektrická pevnost a odpor umožňuje konstruktérům navrhovat spolehlivá řešení.

Medicínské použití

Asi nejznámější aplikace - prsní implantáty - nejsou jediným medicínským použitím silikonových gelů. Gely jsou také používány k poskytnutí  ochrany kůže , a nejrůznější podložky pro zvýšení pohodlí. Ochranné podložky nebo polštářky pro tlumení nárazů nebo jako zdravotně nazávadné výplně, sloužící např. k ochraně před otlaky vozíčkářů a proleženinami dlouhodobě ležících osob nebo osob se sníženou pohyblivostí. U těchto aplikacích se silikonové gely vstřikují do specifických ochranných obalů.

ACC Silicones v současnosti nevyrábí materiály pro vkládání do těla, jako jsou například dlouhodobé prsní implantáty. Vyrábí však materiály pro časově omezené krátkodobé použití mimo tělo.

LED osvětlení

Jedním z nejrychleji se rozvíjejících oblastí použití silikonových gelů je výroba osvětlení z LED. LED se používají při výrobě megaobrazovek a poutačů, signalizaci, reklamním průmyslu a pro osvětlení v automobilech, architektuře, průmyslu a domácích aplikacích.

Silikonové gely jsou používány také při výrobě jednotlivých High Brightness LED pro ochranu diody a pro zvýšení přenosu světla z diody čočkou.  Jako pouzdřicí materiál gel může být používán i jako ochrana celých světel nebo displejů.

Seznam produktů

Kód Popis Žádost o vzorek TDS SDS
EGel3000 2 složkový silikonový gel s nízkou viskozitou
EGel3002 2 složkový silikonový gel s rychlým vytvrzením
EGel3003 2 složkový silikonový gel s nízkou viskozitou - měkký
TufGel 331 Silikonový Gel