Silikony světové třídy pro celosvětová řešení

Opticky Čiré Silikonové Zalévací Hmoty


See Produkt List

LED, Fotovoltaické a jiné světelné a světlocitlivé aplikace vyžadují UV stabilní nežloutnoucí zalévací a pouzdřicí hmoty pro klimatickou ochranu ochranu zařízení s vynikajícím přenosem světla.

Níže uvedená tabulka ukazuje širokou řadu silikonových materiálů, odolných vysokým teplotám i vlhkosti, stabilních i při UV záření, kdy časem nežloutnou.

Zvláštní zmíňku z této řady zaslouží QSil222, který je přilnavý řadě povrchů bez použití primeru.

QSil216

 • Tvrdost: 40 Shore A
 • Viskosita: 4500 mPas
 • Index lomu: 1.40
 • Mísicí poměr: 10:1
 • RTV: Yes
 • Vytvrzování teplem: Yes

QSil218

 • Tvrdost: 59 Shore A
 • Viskosita: 3000 mPas
 • Index lomu: 1.40
 • Mísicí poměr: 10:1
 • RTV: Yes
 • Vytvrzování teplem: Yes

QSil222

 • Tvrdost: 40 Shore A
 • Viskosita: 2200 mPas
 • Index lomu: 1.40
 • Mísicí poměr: 10:1
 • RTV: No
 • Vytvrzování teplem: Yes

QSil229

 • Tvrdost: 65 Shore A
 • Viskosita: 2900 mPas
 • Index lomu: 1.40
 • Mísicí poměr: 1:1
 • RTV: No
 • Vytvrzování teplem: Yes

QLE1102

 • Tvrdost: 45 Shore A
 • Viskosita: 1000 mPas
 • Index lomu: 1.40
 • Mísicí poměr: 1:1
 • RTV: Yes
 • Vytvrzování teplem: Yes

EGel3000

 • Tvrdost: Gel
 • Viskosita: 630 mPas
 • Index lomu: 1.40
 • Mísicí poměr: 1:1
 • RTV: Yes
 • Vytvrzování teplem: Yes

Tyto materiály jsou technicky vhodné zejména pro následující aplikace:

Seznam produktů

Kód Popis Žádost o vzorek TDS SDS
EGel3000 2 složkový silikonový gel s nízkou viskozitou
QLE1102 2 složková silikonová zalévací a pouzdřicí hmota, opticky čirá
QSil216 10:1 adičně vytvrzující silikonová zalévací a pouzdřicí hmota, čirá
QSil229 1:1 adičně vytvrzující silikonová zalévací a pouzdřicí hmota, čirá