Silikony světové třídy pro celosvětová řešení


See Produkt List

Seznam produktů

Kód Popis Žádost o vzorek TDS SDS
QSil550 2 složková adičně vytvrzující silikonová zalévací a pouzdřicí hmota
SE2005 2 složková kondenzačně vytvrzující zalévací a pouzdřicí hmota
SE2011 2-složková přilnavá zalévací hmota
Silcoset 101 2 složková kondenzačně vytvrzující zalévací a pouzdřicí hmota, pro vysoké teploty