Silikony světové třídy pro celosvětová řešení

Silikonové emulze


See Produkt List

Silikonové emulze

Emulze ACC na silikonové bázi jsou inertní, teplotně stabilní, netoxické materiály, které mají využití v mnoha aplikacích, kde je třeba mazání, lesk, antistatika, ochrana a separační vlastnosti.

Silikonové emulze mohou být rozděleny do tří skupin v závislosti na typu použitého systému emulgátoru. Mohou být:aniontová, kationtová a neionogenní. Většina emulzí je neionogenní, v přpadě že jsou slučitelné s jedním z dalších dvou systémů, ale v závislosti na aplikaci, mohou být vybrány kationtové nebo aniontové emulze.

Viskozitu a fyzikální vlastnosti lze měnit pomocí použití odlišných viskozit základních polymerů. Vysoké procento provedení pevných látek může být dodáváno jako koncentrát a před aplikací zředěno s vodou, což způsobí nákladově efektivní přepravu.


Aplikace:

Průmysl Aplikace
Gumárenství a plastikářství Separátory a maziva
Potravinářská plata a plasty Separátory
Leštění a ošetrování aut Ochrana, odolnost proti povětrnostním vlivům, lesk, nanášitelnost
Domácí čističe a leštidla Ochrana, lesk, nanášitelnost
Textilní povrchy Zlepšují omak, voduodpudivost a snižují mačkavostg
Perlit, poróza, kaolíny  Voduodpudivost

Funkce:

  • poskytuje řadu viskozit
  • různý obsah pevných částí
  • produkty pro potravinářství

Další informace si můžete stáhnout brožurou a produktový graf proti Pěnění, Emulze a Kapaliny.

Seznam produktů

Kód Popis Žádost o vzorek TDS SDS
EM 18
EM1035 Silikonová emulze 35% pevných částí
EM1039 Silikonová emulze 39% pevných částí
EM1065 Silikonová emulze 60% aktivní
EM1165 Silikonová emulze 65% pevných částí
EM1335 Silikonová emulze 35% pevných částí
EM1539 Silikonová emulze natíratelná
ICM SVE-2067