Silikony světové třídy pro celosvětová řešení

Ochranné laky a povlaky


See Produkt List

Ochranné laky pro DPS, silikonové & akrylátové

Ochrana DPS v aplikacích kde je vyžadována ochrana elektroniky v náročných klimatických podmínkách je důležitá pro zajištění spolehlivosti zařízení. Ochranné laky (conformal coating) jsou obvykle nanášeny ve velmi tenké vrstvě tak, aby pokryly desku, požadované spoje a součástky.

Proto, aby ochrana lakováním byla účinná, je pro jakýkoliv typ ochranného laku třeba zajistit dobrou odhezi na lakovaný povrch. Ochranné laky obvykle tuto vlastnost mají, ovšem lakovaný povrch je třeba před lakováním zbavit kontaminace (obvykle mastnosty a otisků prstů, zbytky tavidel a vlhkosti). Následné lakování pak učiní povrch odolný proti vlivům vlhkosti a chemikálií (a následné koroze). Schopnost laku zatékat a vzlínat je důležitá také tam, kde není možné lak nanášet přímo (např. pod součástkami). Také je velmi důležitá schopnost laku pokrýt ostré hrany tak, aby nedošlo k pronikání kontaminace do zařízení.

Většina ochranných laků je čirá a má v soubě stopu, zajišťující viditelnost naneseného laku pod UV světelm. Tato vlastnost je velmi využívána při inspekci pokrytí lakem. Systémy vytvrzení laku jsou různé, od voného zasychání na vzduchu, přes vytvrzování teplem až po vytvrzování UV světlem.

Další informace o praktických výhodách a aplikacích si stáhněte průvodce Aplikace pro Konformní Nátěry pro Elektroniku.
.


Typy laků

Silikonové ochranné laky

Tyto jednosložkové ochranné laky mohou být adiční tj. teplem vytvrzované, a kondenzační, u kterého k vytvrzení dochází při pokojové teplotě (RTV). Velmi rychlé doby cyklu může být dosaženo použitím tepelného vytvrzeného nátěru ve spojení s vytvrzovací pecí. Jejich schopnost odolávat velmi širokému rozsahu provozních teplot činí laky vhodnými pro letectví a automobilový průmysl. Silikon má také přirozenou schopnost ochrany proti vlhkosti.

Klíčové vlastnosti:

 • Široký rozsah provozních teplot (-55 ° C až + 200 ° C)
 • vytvrzení při pokojové teplotě nebo vytvrzení teplem
 • nízká viskozita
 • 100% pevné látky (žádné škodlivé rozpouštědla)
 • vynikající přilnavost k mnoha podkladům
 • nízký zápach
 • vyhovuje RoHS

 Akylové laky

Tyto rozpouštěcí akrylové systémy jsou přirozeně vysoušené a jsou ideální pro použití, kde může být zapotřebí opravit součástku na DPS desce po nátěru. Akrylové nátěry mají schválení MIL a IPC specifikace.

Klíčové vlastnosti:

 • splňuje požadavky MIL-I-46058C a IPC-CC- 830
 • snímatelná rozpouštěcím čističem ACC50 pro opravy
 • teplotní rozsah -55ºC to +130ºC
 • vyhovuje RoHS
 • může být propájen skrz, aniž by došlo k uvolnění toxického plynu

Metody Aplikace

Natírání štětcem

To je pravděpodobně nejjednodušší metoda aplikace a ideálně se hodí pro malou sériovou výrobu nebo výrobu prototypů.

Ujistěte se, že se lak po dlouhodobém skladování důkladně promíchal a potom stál po dobu 2 hodin, aby se oddělily bubliny. Pro dosažení nejlepších výsledků by mělo být lakování použito při pokojové teplotě (nad 16ºC), za použití kvalitního štětce. Přípravek naneste zlehka, abyste dosáhli dobrého nátěru. Lak bychom pak měli nechat zaschnout v souladu s režimem vytvrzování uvedeném na technickém listu.

Nástřik

Nástřik je pravděpodobně nejčastější formou metody aplikace, která umožňuje přesné řízení tloušťky nátěru. Aby bylo možné použít lak pomocí vhodného stříkacího zařízení, je nutné zředit lak do požadované viskozity. Tato viskozita se bude lišit v závislosti na povrchu desek a vybavení stroje. Technické listy poskytují pouze přibližné poměry rozředění. Je důležité, aby se použilo pouze doporučené ředidlo, které je uvedeno v technickém listu.

Technický personál ACC je pro vás k dispozici, aby vám pomohl, doporučil nejlepší a nejvhodnější lak pro libovolnou kombinaci zařízení a aplikace.

Po nástřiku je potřeba dodržovat režim vytvrzování, jak je uvedeno v technickém listu.

Ponořování (namáčení)

Ponořování je další jednoduchý způsob aplikace, a je vhodný pro použití ve velmi malém rozsahu výroby. To zahrnuje celkové ponoření DPS do laku, což může být provedeno ručně nebo pro přesnější výsledek, strojem. Lak lze dle potřeby zředit s konkrétním ředidlem.

DPS by měl být ponořen svisle, pokud je to možné, a nechat přibližně 1 minutu než se rozptýlí vzduchové bubliny. DPS by mělo být odebráno velmi pomalu tak, aby rovná vrstva laku pokrývala povrch DPS, a pak smíme odsát a vytvrdit podle údajů v technickém listě.

Maskování

Aby se zabránilo lakování částí desky jako konektory, může být použit maskovací materiál, jako je ACC 13. Tato syntetická maska bez amoniaku je používána jako viskózní kapalina a bude přirozeně vysoušena nebo tepelně vytvrzena. Vytvrzení masky je indikováno změnou barvy masky. Po aplikaci laku je možné to sloupnout, abychom nechali čistou oblast bez nátěru.

Seznam produktů

Kód Popis Žádost o vzorek TDS SDS
ACC11 Akrylátový ochranný lak
ACC13 Syntetická snímatelná maska
ACC15 Silikonový ochranný lak
ACC17 Silikonový ochranný lak
ACC18