Silikony světové třídy pro celosvětová řešení

Teplem Aditiva Vytvrzená Silikonová Lepidla


See Produkt List

Adičně vytvrzené silikonové lepidla jsou zvláště užitečné, pokud výrobní metody vyžadují velmi rychlé vytvrzování.

Adiční systém vytvrzování  je založen na použití platinového katalyzátoru, který je díky tomu, že nevytváří žádné škodlivé vedlejší účinky vhodný pro širokou škálu aplikací včetně elektroniky.

Klíčové vlastnosti:

 • Vytrzení teplem od 90°C do 150ºC
 • Rychlé vytvrzení v některých případech za méně než 5min
 • Nekorozivní neutrální vytvrzování
 • Vynikající fyzikální vlastnosti
 • Vytvrzuje v uzavřené je

AS1402

 • Reologie: Pasta
 • Barva: Průsvitná
 • Rychlost: 40 min @ 100ºC
 • Adheze k většině povrchů

AS1404

 • Reologia: Pasta
 • Barva: Šedá
 • Rychlost: 20 min @ 100ºC
 • Vysoká pevnosti, dobrá adheze

AS1406

 • Reologia: Pasta
 • Barva: Šedá
 • Rychlost: 60 min @ 100ºC
 • Tepelná vodivost: 3.00 W/mK

AS1420

 • Reologia: Tekutá
 • Barva: Šedá
 • Rychlost: 30 min @ 100ºC
 • Tepelná vodivost: 1.38 W/mK

AS1421

 • Reologia: Pasta
 • Barva: Šedá
 • Rychlost: 10 min @ 100ºC
 • Tepelná vodivost: 2.10 W/mK

Stejně jako u všech adičně vytvrzujících materiálů můž být adheze zlepšena delší dobou zasychání, vytvrzením při zvýšené teplotě nebo pomocí zvláštního primeru jako je ACC Primer No 3.

Seznam produktů

Kód Popis Žádost o vzorek TDS SDS
AS1402 1 složková teplem vytvrzená lepidla a těsnící hmoty - pasta
AS1406 SILCOTHERM 1 Silikonový lepidlový těsnicí prostředek s tekoucí tekutinou
AS1420 SILCOTHERM 1 složková tekutá teplem vytvrzená silikonová lepidla a hmoty
AS1421 SILCOTHERM 1 složková tekutá teplem vytvrzená silikonová lepidla a hmoty