Silikony světové třídy pro celosvětová řešení

Rychle Vytvrzující RTV Silikonové Materiály


See Produkt List

Tyto rychle vytvrzující silikonová lepidla se používají v objemovém poměru 10:1 v balení twin pack kartuších spolu se statickým mixérem pro ruční použití. Tak, jak RTV lepidla nepotřebují teplo avytvrzují při pokojové teplotě což umožní součástkám, aby byly zpracovány v době kratší než 60 minut. Jsou dodávány ve standardním balení 246 ml kartuších, ale mohou být také dodávány vplechovkách nebo bubnech pro usnadnění automatického dávkování.

Výrobní časy a náklady mohou být sníženy oproti standartním RTV silikonovým lepidlům. Není třeba instalovat drahé systémy vytápění ani pece. Také vykazují anaerobní vytvrzování, které nepotřebuje vzdušnou vlhkost k dokončení vytvrzení. Mohou být proto použity pro hlubokém profilu, které není možné u konvenčních RTV.

AS2500 Adhesive

 • Velmi rychlé vyléčení - 1.5 hours @ 25ºC
 • Dobrá adheze to most substrates
 • Anaerobní vyléčení
 • Nízký zápach
 • Černá pasta

AS2502 Adhesive

 • Velmi rychlé vyléčení - 1 hour @ 25ºC
 • Acetoxy systém vytvrzení s vysokou teplotní odolností až do 250°C
 • Pasta Rossa

AS2700 Adhesive

 • Velmi rychlé vyléčení - 50 mins @ 25ºC
 • Neutrální vytvrzování pro použití s citlivými součástkami
 • Vynikající adheze k většině povrchů včetně plastů
 • Šedá pasta

AS2701 Adhesive

 • Velmi rychlé vyléčení - 50 mins @ 25ºC
 • Tepelně vodivá, neutrální vytrzení pro lepení chladičů
 • Dobrá teplená vodivost - 1.55 W/mK
 • Vynikající adheze k většině povrchů včetně plastů
 • Neutrální vytvrzování pro použití s citlivými součástkami
 • Šedá pasta

Seznam produktů

Kód Popis Žádost o vzorek TDS SDS
AS2500 2 složková RTV silikonová lepidla a těsnící hmoty pro rychlé vytvrzení - pasta
AS2700 2 složková RTV nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty pro rychlé vytvrzení - pasta