Silikony světové třídy pro celosvětová řešení

Silikonová aditiva


See Produkt List

Aditiva pro Silikonové Elastomery

CHT vyrábí řadu aditiv pro silikonové elastomery. Používají se k ovlivnění rychlosti vytvrzení, reologie, tvrdosti a dalších fyzikálních vlastností vytvrzené pryže.


Silikonové kapaliny

Mohou být použity k ředění, pro snížení viskozity nevytvrzeného materiálu nebo ke snížení výsledné tvrdosti vytvrzeného elastomeru. Speciální kapaliny, obsahující UV pigmentaci, se používají společně s naší řadou RTV ochranných laků.

Silikonové kapaliny se nejčastěji používají při vytváření speciálních efektů, v oblasti protetiky a tamponového tisku.


Katalyzátory

Vyrábíme řadu katalyzátorů, které jsou vhodné pro použití s našimi kondenzačně vytvrzujicími formovacími materiály. Použití katalyzátorů umožňuje měnit rychlost vytvrzení a dobu zpracovatelnosti silikonů. Urychlujicí katalyzátory výrazně zkracují doby vytvrzení. Tixotropní činidlo umožňuje, aby za normálních okolností tekutý kaučuk bylo možné na svislý povrch nanést špachtlí nebo štětcem.

Seznam produktů

Kód Popis Žádost o vzorek TDS SDS
ACC31 Ředidla pro ochranný akrylátový lak ACC11
ACC34 Nízko viskózní kapalina pro ředění 1 složkových RTV
CA28 Katalyzátor (pro použití s ACC 2 složkovými zalévacími a pouzdřícími materiály)
MM Cat B5 NT Katalyzátor s běžnou rychlostí vytvrzení, modrý
MM CAT L6W NT Katalyzátor vysokopevnostní, čirý
MM CAT R5 NT Katalyzátor s rychlou dobou vytvrzení, červený
MMTA2 Tixotropní přísada pro kondenzačně vytvrzující formovací pryž