Silikony světové třídy pro celosvětová řešení
Kód produktu Viskozita (A) mPas Bod vzplanutí ºC Žádost o vzorek TDS SDS Porovnejte (max. 5)
MM540 8500
back to top