Silikony světové třídy pro celosvětová řešení

Úprava vody


Silikony pro použití při úpravě vody

Proč se používají silikony při úpravě vody?

Úpravny a čistírny vod během své činnosti vytvářejí pěnu, kterou je třeba v některých případech pro dosažení vhodné účinnosti potlačovat.

Jak silikonové, tak i nesilikonové antifoamy (protipěnívé přípravky) umí potlačovat jak již vytvořenou pěnu, tak likvidují pěnu již v zárodku jejího tvoření. Volba vhodného materiálu pak záleží na pH, teplotě, vlastní kvalitě vody a používaném dávkovacím zařízení, popř. možností dávkování.

CHT antifoamy jsou dostupné buď jako silné koncentráty pro následné ředění nebo jako materiály přímo připravené k použití.

Nesilikonové antifoamy jsou obzvláště používány biologických provozech, kde použití silikonu by mohlo mít za následek interferenci silikonu a žádoucích bakterií. 

Další informace získáte v brožuře a produktovém listu proti Pěnění, Emulzi a Kapalině.


Product Description Features
AF1206 Silikonový antifoam 6% pevné látky Vysoké působení antifoamu
AF1208 Silikonový antifoam 8% pevné látky Vysoké působení antifoamu
AF1210 Silikonový antifoam 10% pevné látky Vysoké působení antifoamu
AF1216 Silikonový antifoam 16% pevné látky Vysoké působení antifoamu
AF1220 Silikonový antifoam 20% pevné látky Vysoké působení antifoamu
AF1316 Silikonový antifoam 16% pevné látky Vysoké působení antifoamu
AF1324 FG Silikonový antifoam 24% pevné látky- pro potravinářství Schválený pro použití v potravinářství
AF1500 FG Silikonový antifoam 100% pevné látky pro potravinářství 100% aktivní