Silikony světové třídy pro celosvětová řešení

Tepelně vodivé


Tepelně vodivé zalévací hmoty, pasty a lepidla

Proč byste měli používat elektroniku s tepelně vodivými silikony?

Elektronické součástky během provozu produkují teplo. Nadbytečné teplo musí být ze součástek odváděno z důvodu udržení vysokého výkonu zařízení a zamezení předčasného selhání jeho součástí. Potřeba účinného přenosu tepla se stala klíčovým požadavkem při vývoji nových technologií, které mají tendenci se zmenšovat, zatímco jejich výkon roste (procesory, LED zařízení, el. zdroje).

Vlastní design se může lišit, v zásadě však vždy budeme mít nějakou plochu chladiče, na kterou budeme přenášet teplo z aktivních součástek. Rozhraním mezi součástkou a chladičem je tepelně vodivá hmota, která má za úkol vyplnit všechny vzduchové mezery, které fungují jako překážka vedení tepla.

Tyto tepelně vodivé materiály mohou mít celou řadu forem: tekutá lepicí hmota, nelepivá pasta, gel, zalévací hmota, podložka, materiál v rolích, sprej... Také jsou založeny na různých typech chemie. Volba mezi nimi se obkvykle řídí následujícími faktory:

  • Teplotními požadavky
  • Výrobním procesem
  • Provozními podmínkami prostředí
  • Potřebou dalších oprav a úprav

Měření tepelné vodivosti

Teplo se přenáší 3 způsoby: vedením v látkách, sáláním a radiací. Pro tepelný managament el. zařízení nás především zajímá přenos tepla vedením, protože nejprve musíme dostat teplo od zdroje jeho vzniku, který je obvykle v pevném materiálu (součástce). Přenos vedením spoléhá na přenos tepelné energie vibracemi částí, které jsou ve vzájemném kontaktu.

Tepelnou vodivost lze měřit několika způsoby, z nichž 3 jsou asi nejobvyklejší:         

  • Leesovy disky
  • metoda horká desky
  • laserová záblesková metoda

ACC používá Leesovu diskovou metodu, jako jednu z mnohaletých prověřených konzistentních přímých metod měření.

Jednotky měření jsou W/m.K (Watt na metr a stupeň Kelvina)


Tepelně vodivé materiály na silikonové bázi

Tepelně vodivé silikonové elastomery mohou být vyrobeny jako RTV a tepelně vytvrzené lepidla, těsnící sloučeniny a nekvrdící směsi. Podrobné informace získáte v naší Aplikační Příručce k Tepelně Vodivým Silikonům.

Stáhněte si naše brožury a produktové grafy SILCOTHERM®.

Elektrické Vozy

S rychlým nárůstem počtu vyvíjených a vyráběných elektrických vozidel se v automobilovém průmyslu stávají zvláště důležité tepelně vodivé silikony. Další informace získáte v brožuře o Elektrických Vozidlech a v Příručce k Silikonům pro Přenos Tepla pro Automobilové Aplikace.

Product Description Features
AS1420 SILCOTHERM 1 složková tekutá teplem vytvrzená silikonová lepidla a hmoty Rychlé vytvrzení teplem
AS1421 SILCOTHERM 1 složková tekutá teplem vytvrzená silikonová lepidla a hmoty UL94V0 certifikát č. E334038
AS1701 1 složková nízkokorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty - pasta Nelepivý v krátké době
AS1802 SILCOTHERM 1 složková nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty - pasta Vynikající tepelná vodivost
AS1802BLACK SILCOTHERM 1 složková nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty - pasta UL V-0 Nehořlavá, splňuje požadavek UL94 V-0
AS1803 SILCOTHERM 1 složková nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty - pasta Dobrá tepelná vodivost
QSil553 SILCOTHERM 2 složková adičně vytvrzující silikonová zalévací a pouzdřicí hmota Tepelně vodivé
QSil573 SILCOTHERM 2 složková adičně vytvrzující silikonová zalévací a pouzdřicí hmota Tepelně vodivé
SE2003 SILCOTHERM 2 složková adičně vytvrzující silikonová zalévací a pouzdřicí hmota Vytvrzení při pokojové teplotě
SE2010 SILCOTHERM 2 složkový silikonový gap filler Tepelně vodivé
SE3000 SILCOTHERM 2 složková adičně vytvrzující silikonová zalévací a pouzdřicí hmota Tepelně vodivé
SG500 SILCOTHERM silikonová vazelína Tepelně vodivé