Silikony světové třídy pro celosvětová řešení


Ochranné laky pro DPS - Silikonové & Akrylátové

Jak & proč se používají konformní nátěry v elektronice?

Ochrana DPS v aplikacích, kde je vyžadována ochrana elektoniky v náročných klimatických podmínkách je důležitá pro zajištění spolehlivosti zařízení. Ochranné laky jsou obvykle nanášeny ve velmi tenké vrstvě tak, aby pokryly desku, požadované spoje a součástky.

Proto, aby ochrana lakováním byla účinná, je pro jakýkoliv typ ochranného laku třeba zajistit dobrou adhezi na lakovaný povrch. Ochranné laky obvykle tuto vlastnost mají, ovšem lakovaný povrch je třeba před lakováním zbavit kontaminace (obvykle mastnoty a otisky prstů, zbytky tavidel a vlhkosti). Následné lakování pak učiní povrch odolný proto vlivům vlhkosti a chemikálií a následné korozi. Schopnost laku zatékat a vzlínat je důležitá také tam, kde není možné lak nanášet přímo (např. pod součástkami). Také je velmi důležitá schopnost laku pokrýt ostré hrany tak, aby nedošlo k pronikání kontaminace do zařízení.

Většina ochranných laků je čirá a má v sobě stopu zajišťující viditelnost naneseného laku pod UV světlem. Tato vlastnost je velmi využívána při inspekci pokrytí lakem. Systémy vytvrzení laku jsou různé, od volného zasychání na vzduchu, přes vytvrzování teplem až po vytvrzování UV světlem.

ACC Silicones vyrábí celou řadu silikonových, akrylátových a polyuretanových laků pro nanášení stříkáním, ponořováním, či natíráním štětcem.

Typy Laku

Silikonové ochranné laky

Tyto 1-složkové ochranné laky mohou být adiční tj. teplem vytvrzované, a kondenzační, u kterého k vytvrzení dochází při pokojové teplotě (RTV). Velmi rychlé doby cyklu může být dosaženo použitím tepelného vytvrzeného nátěru ve spojení s vytvrzovací pecí. Jejich schopnost odolávat;velmi širokému;rozsahu provozních teplot činí laky vhodnými proletectví a automobilový průmyslu. Silikon má také přirozenou obranyschopnost proti vlhkosti.

Klíčové vlastnosti:

 • Široký rozsah provozních teplot (-55 ° C až + 200 ° C)
 • vytvrzení při pokojové teplotě nebo vytrzení teplem
 • nízká viskozita
 • 100% pevné látky (žádné škodlivé rozpouštědla)
 • vynikajícípřilnavost k mnoha podkladům
 • nízký zápach
 • vyhovuje RoHS

Akrylové & Polyuretanové

Tyto rozpouštěcí akrylové a polyuretanové systémy jsou přirozeně vysoušené a jsou ideální pro použití, kde může být zapotřebí přepracovat součástku na DPS desce po nátěru. Oba akrylové a polyuretanové nátěry mají schválení MIL a IPC.

Klíčové  vlastnosti:

 • splňuje požadavky MIL-I-46058C a IPC-CC- 830
 • snímatelná s rozpouštěcím čistěčem pro přepracování
 • teplotní rozsah -55ºC to +130ºC
 • vyhovuje RoHS
 • může být spojen skrz, aniž by došlo k uvolnění toxického plynu 

Další informace naleznete na stránce produktu Coatings nebo si stáhněte si naši aplikační příručku Conformal Coatings.


Product Description Features
ACC11 Akrylátový ochranný lak Splňuje požadavky MIL-I-46058C a IPC-CC-830
ACC15 Silikonový ochranný lak Vytvrzuje při pokojové teplotě nebo mírném urychlení tepla p
ACC17 Silikonový ochranný lak Rychlé vytvrzení při pokojové teplotě
ACC34 Nízko viskózní kapalina pro ředění 1 složkových RTV Kompatibilní prakticky se všemi silikony